Hur en VPN fungerar

På sin mest grundläggande nivå skapar VPN-tunnelning en punkt-till-punkt-anslutning som inte kan nås av obehöriga användare. För att faktiskt skapa VPN-tunneln måste slutpunktsenheten köra en VPN-klient (program) lokalt eller i molnet. VPN-klienten körs i bakgrunden och är inte märkbar för slutanvändaren om det inte finns prestandaproblem.

Prestanda för en VPN kan påverkas av en mängd olika faktorer, bland dem hastigheten på användarnas internetanslutningar, de typer av protokoll som en Internet-leverantör kan använda och vilken typ av kryptering VPN använder. I företaget kan prestanda också påverkas av dålig servicekvalitet (QoS) utanför kontrollen av en organisations IT-avdelning .In the enterprise, performance can also be affected by poor quality of service (QoS) outside the control of an organization’s it-department.