Hur en VPN fungerar

På sin mest grundläggande nivå skapar VPN-tunnelning en punkt-till-punkt-anslutning som inte kan nås av obehöriga användare. För att faktiskt skapa VPN-tunneln måste slutpunktsenheten köra en VPNS.se (program) lokalt eller i molnet. VPN-klienten körs i bakgrunden och är inte märkbar för slutanvändaren om det inte finns prestandaproblem.

Prestanda för en Stort megatest av vpn-tjänster som gör dig anonym på nätet kan påverkas av en mängd olika faktorer, bland dem hastigheten på användarnas internetanslutningar, de typer av protokoll som en Internet-leverantör kan använda och vilken typ av kryptering VPN använder.

De bästa VPN: erna för att surfa på ett säkert och anonymt sätt

I företaget kan prestanda också påverkas av dålig servicekvalitet (QoS) utanför kontrollen av en organisations IT-avdelning .In the enterprise, performance can also be affected by poor quality of service (QoS) outside the control of an organization’s it-department.